naar de kleine schaal

home

mens

werk

bloghurt

mail

links

koopwaar

opdrachtgevers

dankzijde

Het Grote Nieuwsch:

In hun vrijwel niet ongebreideld groeiende wijsheid hebben verschillende leden van de Kleine Schaal besloten
"de Nieuwe Dankbaarheid"

op te richten, een initiatief dat zijns gelijke in den lande nog niet ervaren heeft.
Met uitgave van het reeds in kleine schaal in omloop rakende
"Dankbiljet"

gaat dit maatschappelijke verschijnsel een geheel eigen leven leiden.

U kunt dit gratis (of voor niets) downloaden

1000x dankdoor er gewoon op te klikken en, in geval van verregaande dankbaarheid, kunt u het geheel naar eigen inzicht uitdelen!
Jawel.

Met eigen foto? En/of aanvullende tekst?
Klik hier dan even verder voor de voorwaarden.

Ook -bijvoorbeeld- errug goed te gebruiken als boekenlegger, bijvoorbeeld, in -ik noem maar wat-
"Ongeveer zoiets" van Arie & René.
Bijvoorbeeld dan, natuurlijk.

Langzamerhand willen wij deze nog ruwe diamant slijpen tot een geoliede beweging, waarin zowel fundamenteel dankbaren (uit de grond van hun harten), extreem dankbaren (ook levenslang dankbaren of de voor-altijd-in-het-krijt-staanden, een wat meer spirituele afsplitsing waarvan de leden herkenbaar zijn aan de hen immer op de voet volgende mystiek aandoende kalkstofwolk) maar ook de wat meer gematigde groepen, waaronder bijvoorbeeld de zwijgende orde der duimopstekers, een plaats moeten kunnen vinden.

We schrijven druk aan een Dankbaar Manifest waarin bijvoorbeeld de Gouden Regel: "Er is niets waar wij niet dankbaar voor zijn, wel zullen wij dankbaar zijn voor personen & omstandigheden die er niet zijn of niet zouden kunnen zijn." De Nieuwe Dankbaarheid zal politieker worden dan de politieken. Reeds zijn zich de jongeren van de beweging aan het verenigen in de Nieuw Dankbaarbaren.

Reeds gingen u voor op de schaal van Dankbaarheid:

U kunt via deze website proberen verder op de hoogte gehouden te worden van eventuele ontwikkelingen op dit terrein. Mocht u erg geinteresseerd zijn in het opzetten van een tak- of blaadje (wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een zgn. Thanksgiving Movement, waarvan wij nu reeds de gevolgen niet kunnen, willen en durven te overzien, een zgn. Dankblad, een Dankstation, een Danktank) dan verwachten wij niets, maar zijn reeds bij voorbaat dankbaar nieuwsgierig.

Met dank, uw ons.

©2007 dekleineschaal.nl